Kontaktné informácie:EUJUICERS s.r.o.

EUJUICERS s.r.o.
Šalviová 5042/2,
945 01 Komárno

Prevádzka

Šalviová 2,
945 01 Komárno

Telefon: +421 357 725 090
Mobil: +421 908 788 028
Email: sk@eujuicers.com

Pitná voda - máme jej dostatok?

Na zemi je život viac ako štyroch miliónov druhov rastlín a živočíchov závislý na vode. Ľudské telo nie je výnimkou a skladá sa väčším dielom z vody. Telo obsahuje približne rovnaké množstvo vody ako zemský povrch, teda približne 70%. Voda má pre život človeka absolútne zásadný význam. Väčšina z nás si, ale nevie predstaviť, akú kľúčovú úlohu má voda takmer vo všetkých orgánoch a aký vplyv má na ich funkciu. Voda slúži ako rozpúšťadlo živín a ich štiepnych splodín, umožňuje ich vstrebávanie a transport na miesto ďalších premien v tele, vylučovanie nepotrebných látok z tela, predovšetkým potom a močom. S nedostatkom vody sa naše telo vyrovnáva omnoho horšie než s hladovaním.Pitná voda nie je len potravinou a ani obyčajným nápojom. Pitná voda, je základnou životnou potrebou.


voda


Hlavnú časť celosvetových zásob vody tvorí voda oceánov a morí (97,5%), iba malú časť tvorí voda sladká, teda pitná (2,5%). Z tohto množstva je väčšina vody však viazaná v ľadovcoch (68,7%). Pre ľudí dostupná sladká voda sa podieľa len 0,75% na celosvetových zásobách vody. Hlavným zdrojom vody je preto pre človeka voda vo vodných tokoch a voda podpovrchová.

Stávajúcim problémom ľudstva je však fakt, že dochádza k ohromnému znečisteniu vodných zdrojov a preto začína aj toto mizivé percento pitnej vody byť nevyhovujúce. Úprava pitnej vody je teda potrebná.

svetové zásoby vodyVodárne používajú filtre na vodu a vodu upravujú tak, aby u jednotlivých ukazateľov zdravotnej škodlivosti spĺňala určené hodnoty, ale tieto hodnoty sú rozdelené do troch stupňov a aj voda tej najhoršej možnej kvality sa môže dostať k odberateľovi. Sledujú sa tieto ukazovatele: baktérie, organické látky, kovy, chlór a jeho zlúčeniny, dusičnany a dusitany.

  • Odporúčané hodnoty vymedzujú dosiahnutie optimálnej hodnoty daného ukazovateľa z hľadiska biologického, ale aj pri prekročení týchto hodnôt sa voda ďalej distribuuje k odberateľovi.
  • Ďalším stupňom jelimitná hodnota, jedná sa o stratu vyhovujúcej kvality v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená. Aj v tomto prípade môže ešte stále príslušný orgán povoliť časovo obmedzenú výnimku na používanie tejto vody na ľudskú spotrebu.
  • Až tretí stupeň tzv. najvyššia limitná hodnota vylučuje v prípade prekročenia hodnoty ukazovateľa použitia vody pre človeka.

Z toho vyplýva, že aj v prípade, keď voda nemá úplne "ideálne" hodnoty, preteká vaším kohútikom a Vy ju pijete a varíte z nej, bez toho, aby ste o tom vedeli. Riešením tejto situácie pre Vás môže byť jeden z radov prístrojov a filtrov na vodu, ktoré Vám ponúkame a z ktorých si určite vyberiete a budete tak môcť konzumovať čistú a zdravotne nezávadnú vodu deň čo deň. Pre Vašu domácnosť vyskúšajte filtračné kanvice.

Košík
Váš košík je prázdny

Domáca úprava vody - prístroje a filtre na vodu z celého sveta


Drink It Clear je spoločnosť zaoberajúca sa možnosťami úpravy vody pre domáce účely. Na slovenskom trhu sa pohybujeme už od roku 1992. Skúmame pre Vás túto oblasť tak, ako najlepšie vieme, snažíme sa objavovať nové technológie a spôsoby ako urobiť vodu ešte čistejšiu a zdravšiu, porovnávame prístroje a našu ponuku neustále aktualizujeme. Vďaka tomu sme schopní Vám ponúknuť to najlepšie čo je na trhu k dispozícií a tiež priblížiť túto problematiku a navrhnúť riešenie. Neuprednostňuje jeden prístroj alebo jeden spôsob úpravy vody, ale snažíme sa zdokonaľovať v problematike úpravy vody pre domáce účely ako celku. Rozhodnutie akým spôsobom a pomocou akého prístroja budete upravovať vodu práve Vy, bude vždy záležať len na Vás, avšak my Vám s tým radi pomôžeme. Veríme, že vždy nájdeme ideálne riešenie pre každého z Vás.

Užitočné odkazy: Odšťavovače | Obilné mlynčeky | Sušičky potravín