Kontaktné informácie:EUJUICERS s.r.o.

EUJUICERS s.r.o.
Šalviová 5042/2,
945 01 Komárno

Prevádzka

Šalviová 2,
945 01 Komárno

Telefon: +421 357 725 090
Mobil: +421 908 788 028
Email: sk@eujuicers.com

Reklamácie

Záručné podmienky a reklamácie V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Ak sa u prístroja v záruke objaví chyba, je potrebné ho zaslať na našu adresu (viď "kontakt") na posúdenie nároku na reklamáciu. Prístroj je zákazník povinný poslať umytý a suchý. Prístroj musí byť riadne zabalený, tak aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Za takto vzniknuté poškodenia nenesie dodávateľ zodpovednosť. K prístroju musí byť priložený popis závady a kópiu záručného listu. Odporúčame zásielku poistiť.

Vrátenie, výmena tovaru v 14 dennej testovacie lehote

Tovar, ktorý zákazník vracia alebo vymieňa v rámci 14tich dennej testovacej prevádzky musí byť vrátený kompletný (tj. Vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, balenia atď.). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so sníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Záručná doba a záručný list

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v priloženom záručnom liste. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru prípadne mu bude zaslaný, podľa dohody oboch strán. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zbierky zákona.

Ak ste sa rozhodli reklamovať tovar zakúpený v našom obchode, prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho reklamačného formulára. Po jeho odoslaní Vás budeme kontaktovať a informovať a ďalšom postupe Vašej reklamácie.

Reklamačný formulár

kalendář
Košík
Váš košík je prázdny

Domáca úprava vody - prístroje a filtre na vodu z celého sveta


Drink It Clear je spoločnosť zaoberajúca sa možnosťami úpravy vody pre domáce účely. Na slovenskom trhu sa pohybujeme už od roku 1992. Skúmame pre Vás túto oblasť tak, ako najlepšie vieme, snažíme sa objavovať nové technológie a spôsoby ako urobiť vodu ešte čistejšiu a zdravšiu, porovnávame prístroje a našu ponuku neustále aktualizujeme. Vďaka tomu sme schopní Vám ponúknuť to najlepšie čo je na trhu k dispozícií a tiež priblížiť túto problematiku a navrhnúť riešenie. Neuprednostňuje jeden prístroj alebo jeden spôsob úpravy vody, ale snažíme sa zdokonaľovať v problematike úpravy vody pre domáce účely ako celku. Rozhodnutie akým spôsobom a pomocou akého prístroja budete upravovať vodu práve Vy, bude vždy záležať len na Vás, avšak my Vám s tým radi pomôžeme. Veríme, že vždy nájdeme ideálne riešenie pre každého z Vás.

Užitočné odkazy: Odšťavovače | Obilné mlynčeky | Sušičky potravín